به نام خدا 

با تاسیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی که قانون تشکیل آن در 16 دی ماه 1303 به تصویب مجلس شورای ملی رسید، عصر جدیدی در شناخت بیماری های عفونی و بیماری های مشترک میان انسان و دام و همچنین امکان استفاده از روش های علمی مدرن جهت پیشگیری و کنترل این بیماری ها در ایران آغاز گردید. در یک قرن گذشته:

  • وقوع جنگ های جهانی اول و دوم
  • وقوع جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران با سابقه حملات مرگبار شیمیایی و تهدید استفاده از سلاح های بیولوژیک بر علیه شهروندان غیر نظامی، تحمیل انواع تحریم های اقتصادی تاثیر گذار بر غیر نظامیان،
  • رونق یافتن پرورش و نگهداری حیوانات خانگی، از جمله گونه های اگزوتیک غیر بومی،
  • همه گیری جهانی بیماری کرونا با تحمیل تلفات میلیون ها نفر در جهان و ده ها هزار نفر در ایران

باعث گردیده جایگاه و  اهمیت صنعت واکسن و فرآورده های بیولوژیک بیش ار پیش بر همگان مشخص گردد. بر همین اساس در سال 1398 اراده سازمانی برای تشکیل و معرفی یک مجله  ترویجی که بصورت ویژه به موضوعات مربوط به واکسن بپردازد در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شکل گرفت و اقدامات انجام پذیرفته منجر به صدور مجوز انتشار مجله "ترویجی واکسن و پیشگیری از بیماری ها در دامپزشکی" در سال 1399 از سوی سازمان تحقیقات ترویج و آموزش کشاورزی گردید. این مجله در حال حاضر بصورت دو فصلنامه در سال منتشر می گردد.

  • این نشریه در تمام مراحل داوری، پذیرش و نشر مقالات از مقررات کمیته بین المللی اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید.
  • این نشریه هیچ گونه هزینه ای بابت انتشار مقالات دریافت نمی کند.
شماره جاری: دوره 3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 2-56 

اهمیت بیماری های نو پدید و باز پدید زئونوز

صفحه 11-17

مجتبی علی ملایی؛ امیر اسدآبادی صفات