آشنایی با سازمان جهانی بهداشت دام (OIE)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی(استادیار)، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،کرج،ایران

2 محقق، دفتر ارتباطات علمی و بین الملل سازمان دامپزشکی کشور، تهران، ایران

چکیده

برخی نهادها و سازمان ها در جهان وجود دارند که به عنوان زیر مجموعه ای از سازمان ملل متحد و یا بصورت غیر دولتی فعالیت می نمایند و لوایح و پروتکل های مصوب آنها تاثیر زیاد بر تصمیمات و سیاست گذاری کشورها دارد. آنچه این نهاد ها را برجسته و کارآمد می سازد استقلال عمل از دولت ها و تاثیر کمتر سیاست و اختلافات سیاسی کشورها برآنها است. نهادهای بین المللی از طریق نمایندگی ها و دفاتر منطقه ای خود در کشورهای مختلف دنیا، ارتباط تنگاتنگی را با جوامع هدف خود برقرار نموده اند و اثر گذاری بالایی دارند تا جایی که حتی تصمیمات ایشان بر سیاست های دولت ها و یا سازمان های دیگر تاثیر دارد. شناخت و مطالعه ساز و کار این سازمان ها، چارت سازمانی و فهم ظرفیت های علمی و حتی تجاری و نقش آنها در اقتصاد و قوانین دولت ها بسیار ضروری و مفید است. آگاهی از نحوه عملکرد آنها علاوه بر افزایش فهم اجتماعی، سبب کاهش هزینه مبادلات علم و تکنولوژی و نیروی انسانی می شود. از سه نهاد بین المللی فعال در حوزه بهداشت و سلامت شامل سازمان جهانی بهداشت  (WHO)، سازمان خواروبار و کشاورزی (FAO) و سازمان جهانی بهداشت دام (OIE)، تنها OIE است که با وجود مستقل بودن گستره عملکرد آن بسیار وسیع است. دو نهاد دیگر ذیل سازمان ملل متحد(UN) بوده و از قوانین و ساختار آن تبعیت می کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • ظریف، محمد جواد، سجاد پور، سید محمد کاظم، 1389، دیپلماسی چندجانبه: نظریه و عملکرد سازمان های منطقه ای و بین المللی، انتشارات وزارت امور خارجه. تهران.
  • Gideon Brückner, Marie Teissier, A brief historical overview of the World Organisation for Animal Health (OIE) and its historical relationship with countries in southern Africa,

available at: https://repository.up.ac.za/bitstream/handle/2263/74482/2020_WAHVM_BrucknerGideon.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Organisation_for_Animal_Health