مروری بر تاریخچه موسسه رازی از آغاز تا کنون

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 محقق، موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،کرج،ایران

2 عضو هیات علمی (دانشیار)، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی،کرج،ایران

چکیده

باوجود ارزش حیاتی موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی برای کشور و منطقه که نزدیک به یک قرن از آغاز فعالیت آن می‌گذرد به نظر می‌رسد آن‌چنان‌که باید هنوز در بین مردم شناخته‌نشده و اهمیت و جایگاه آن به‌خوبی تبیین نگردیده است. ازاین‌رو بر آن شدیم تا در قالب یک مقاله ترویجی و با مروری بر نحوه شکل‌گیری و توسعه  و ذکر فعالیت‌ها و تولیدات آن به سهم خود این نقیصه را برطرف نماییم.
تعداد زیادی از عوامل بیماری زای دام و طیور کشور به همت و تلاش بی‌دریغ دانشمندان این موسسه شناسایی و به ثبت رسیده است و متعاقب آن نیز واکسن‌های موثر علیه آن‌ها ساخته شده است. موسسه رازی 6 واکسن از 10 واکسن اجباری در کشور (60%)، بیش از 90% واکسن‌های دامی و 30 % واکسن‌های طیور رایج و موردنیاز کشور را تأمین می‌نماید. ریشه‌کنی و یا در شرف ریشه‌کن بودن بسیاری از بیماری‌هایی که زمانی بومی کشور بودند از جمله طاعون گاوی، فلج اطفال، دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، سرخک، سرخجه و اوریون، مرهون  تولیدات این موسسه و زحمات کارکنان خدوم سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت است. 
بی شک موسسه رازی یک میراث ارزشمند و بی‌بدیل نه تنها در کشور بلکه در خاورمیانه می‌باشد ازاین‌رو توجه و حمایت دولتمردان، یک وظیفه ملی بوده و منجر به بالندگی و پویایی بیش‌ازپیش این مجموعه عظیم تولیدی، علمی و پژوهشی کشور خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • حاجی زاده، افشین، 1394، موسسه رازی در گذر زمان، چاپ اول ، انتشارات موسسه رازی
  • Claude Bourgelat, https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Bourgelat
  • Keyvan Tadayon, Ehsan Mostafavi, Afshin Hajizadeh, Rainak Ghaderi, Parham Tadayon, 2019, A very French connection, a brief discourse in commemoration of life and services of the late Louis Pierre Joseph Delpy on his 120th birthday anniversary, Veterinary Research Forum. 2019; 10 (4) 271 – 275