بیماری قانقاریای عفونی کبد و نقش موسسه رازی در کنترل و پیشگیری از آن در ایران

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

محقق، موسسه تحقیقات واکسن و سرم ســازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

قانقاریای عفونی کبد (هپاتیت نکروزان عفونی) یک بیماری کشنده در گوسفند و بز گوسفند، بز، بره و بزغاله می‌باشد که باعث خسارات اقتصادی در صنعت دامداری می‌شود. عامل بیماری قانقاریای عفونی کبد، کلستریدیوم نوای تیپ B می‌باشد. اقدامات مهم کنترل بیماری، واکسیناسیون، استفاده از داروهای ضد انگلی، حذف حلزون‌های منطقه آلوده و رعایت اصول مدیریت صحیح می‌باشد. با پیدایش و توسعه واکسن‌های موثر، این بیماری کشنده به یکی از بیماریهای قابل کنترل تبدیل شده است. واکسن قانقاریا یکی از واکسن‌های مهم در دامپزشکی می‌باشد که سالانه دو بار به نشخوارکنندگان تجویز می‌گردد. در حال حاضر واکسن کشته قانقاریا تولید موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی در کنار واکسن‌های مشابه وارداتی جهت واکسیناسیون دام‌ها بکار برده می‌شود. سهم موسسه رازی از بازار این واکسن،بیش از 20 میلیون دز در سال است. کاهش موارد شیوع بیماری در سال‌های اخیر مهمترین دلیل کارایی واکسن قانقاریا موسسه رازی در پیشگیری از بیماری‌های کلستریدیایی در ایران می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات