معاهده منع توسعه و تکثیر سلاح های بیولوژیک به زبان ساده

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی(دانشیار)، موسسه تحقیقات واکسن و سرمســازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 عضو هیات علمی(استادیار)، موسسه تحقیقات واکسن و سرمســازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

چکیده

کنوانسیون سلاح­های بیولوژیک (The Biological Weapons Convention (BWC)) یا کنوانسیون سلاح­های بیولوژیک و توکسین                      (the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC))، توسعه، تولید، دریافت، انتقال، انباشت و استفاده از تسلیحات بیولوژیک و توکسین را منع می­نماید. این کنوانسیون اولین معاهده چندجانبه خلع سلاح می­باشد که استفاده از یک گروه جامع از انواع سلاح­های کشتار جمعی را ممنوع می­سازد. در پاییز 2022 نمایندگان اعزامی 183 کشور جهان به مدت 3 هفته در ژنو سویس تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا برای نهمین بار در 50 سال اخیر مباحث فنی و قانونی مربوط به کنوانسیون منع توسعه و تکثیر سلاح­های بیولوژیک را مرور و بازنگری نمایند و بدین ترتیب اراده بین المللی برای همکاری در تضمین جهان بدون تسلیحات بیولوژیک را در بوته آزمایش قرار دهند. همان گونه که انتظار می­رفت تعارضات میان شرق و غرب متاثر از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که همچنان لهیب آتش آن زبانه می­کشد از یک سو و اصرار طرف روس از سوی دیگر بر پیگیری اتهامات وارد شده توسط این کشور به آمریکا در نقض مفاد کنوانسیون به واسطه تاسیس و پشتیبانی پرسنلی و تدارکاتی آزمایشگاه­های میکروبیولوژی و کار بر روی عوامل بیماری­زای عفونی مشترک میان انسان و دام در اوکراین و دیگر کشورهای باقی­مانده از شوروی سابق، دستیابی به یک بیانیه مشترک جامع متضمن حرکت رو به جلوی کنوانسیون را دشوار نمود. در مقاله حاضر نگارندگان تلاش نموده­اند که به زبان ساده مخاطبین علاقمند مجله را با این کنوانسیون مهم بین المللی آشنا نمایند.

کلیدواژه‌ها