اهمیت بیماری های نو پدید و باز پدید زئونوز

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 شعبه کرمان، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

2 کارشناس، شعبه کرمان، مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرمان، ایران

چکیده

بیماری مشترک بین انسان و حیوان (زئونوز)، بیماری است که عامل آن می­تواند  به طور طبیعی از مهره­داران به انسان و یا برعکس منتقل شود. بیش از 60 درصد عوامل بیماریزای انسانی (باکتری­ها، ویروس­ها، قارچ­ها، تک یاخته­ها، انگل­ها و سایر پاتوژن­ها) منشأ مشترک بین انسان و حیوان دارند. از طرف دیگر اغلب بیماری های نوپدید و بازپدید نیز ماهیت زئونوز دارند. در انسان از 177 بیماری نوپدید مطرح شده 130 مورد آن (حدود 75 درصد) جزء بیماری های زئونوز هستند. اثرات این بیماری ها در سال های اخیر با شیوع قابل توجه مواردی مانند آنفلوانزای مرغی (H5N1)، آنفولانزای خوکی (H1N1)، تب نیل غربی، ابولا، زیکا، نیپا، کووید 19 و غیره مورد تاکید قرار گرفته است. عوامل مستعد کننده ای مانند تغییرات اقلیمی، شهرنشینی، مهاجرت، تجارت حیوانات، سفر و گردشگری، عوامل انسانی و عوامل طبیعی تأثیر زیادی بر پیدایش، ظهور مجدد و پراکنش بیماری های زئونوز نوپدید و بازپدید داشته است. هدف این مطالعه بیان اهمیت بیماری های مشترک بین انسان و دام در اپیدمیولوژی بیماری های نوپدید و باز پدید و لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه و کنترلی در کاهش شیوع آنها می­باشد.

کلیدواژه‌ها